Liên hệ

Thông tin chính xác về chính sách ưu đãi Hòn Tằm Resort, vé Hòn Tằm trọn gói, tư vấn lịch trình chi tiết.

map pin 2 fill 1

Địa chỉ

HÒN TẰM TRAVEL

Địa chỉ: 19 Đường B2, KĐT Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hoà 650000.

phone fill 1

Hotline

mail fill 1

Email

Office: hontamtravel@gmail.com