Category Archives: Tin hot

Tắm bùn Hòn Tằm xác lập kỷ lục

Tắm bùn Hòn Tằm xác lập kỷ lục

CÔNG TY KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRẦN – ĐÔNG A là doanh nghiệp đã thiết kế thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống tắm bùn cho Công ty Hòn Tằm Biển Nha Trang. Tắm bùn Hòn Tằm xác lập kỷ lục bởi Trung Ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam Tắm bùn Hòn Tằm xác […]